ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА

Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" е включено в списъка с финансирани училища по Национална програма "Заедно в изкуствата и спорта".

В началото на учебната година ще се сформират 2 групи в Модул "ИЗКУСТВА" и два отбора в Модул "СПОРТ".