Правила за работа в НУ "Св. св. Кирил и Методий" - град Долни Дъбник през учебната 2021/2022г. в условията на Covid-19

В училището се спазват задължителни мерки за ограничаване рисковете от разпространение на вируса:

Powered By EmbedPress