НП "Равен достъп до образование"

Зелена класна стая

Иновативен урок

Представителна изява на ученици от Iа  и  Iб клас

НП "Подкрепа за успех"

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.

Иновативен урок

Представителна изява на ученици от II а клас

Компютърен кабинет

Image Accordion Content Goes Here! Click edit button to change this text.