УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 2023/2024 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 2022/2023 година

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за учебната 2021/2022 година