Ученическо самоуправление

Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" се включи в Национален конкурс УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ "ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА", за целта се проведоха редица уроци, включващи дейности приобщаващи учениците в общата ни кауза - превенция на агресията в училище.

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 2018-2022 Г. НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК НА ТЕМА: „АЗ ИЗБИРАМ ДОБРОТО – ЗА СВЯТ БЕЗ АТРЕСИЯ, БОЛКА И СТРАХ“

СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ 2022-2026 Г. НУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК НА ТЕМА: „ЗАВРЪЩАНЕ КЪМ РОДОВИТЕ КОРЕНИ, ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЩАСТЛИВИ ЛИЧНОСТИ В УЧИЛИЩЕ“