Прием на заявления за прием в VIII клас, за учебната 2022-2023 година

Във връзка с организиране на дейности по приемане на заявленията за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас, Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник ще бъде център за приемане на заявления, за първо класиране в периода 05-07.07.2022 година и трето класиране в периода 25-27.07.2022 година.