10 години училищен вестник "СЛЪНЧИЦА"

Вестникът е събрал върху себе си хиляди мигове от живота на НУ „Св. св. Кирил и Методий“! Вече 10 години, ние учители, ученици и родители творим историята на НУ „Св. св. Кирил и Методий“ – час по час, ден след ден, година след година!