Екипът на библиотеката на НЧ „Илия Бешков 1898” гр. Долни Дъбник провежда редовни екозанимания  и екоработилници по проект „ЕКОЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА”, който се реализира с подкрепата на Фондация “Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса “Библиотеката – активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата.

Това е прекрасна възможност за младите хора да осмислят свободното си ваканционно време, да обогатят екологичната си култура, както и да бъдат насърчени за отговорно поведение за опазване на околната среда.