Екипът на Начално училище “Св св. Кирил и Методиий”, гр. Долни Дъбник
Ekip

Ваня Петкова-Йотова

Директор

Ваня Пълова

Ваня Пълова

Ресурсен учител

Цветелина Найденова

Цветелина Найденова

Учител

Ekip

Христина Николова

Начален учител по английски език

Бисерка Генова

Бисерка Генова

Възпитател

Митко Иванов

Митко Иванов

Класен ръководител

Николай Николаев

Николай Николаев

Възпитател

Ekip

Полина Христова

Класен ръководител

Димитрина Трифонова

Димитрина Трифонова

Класен ръководител

Ваня Михайлова

Ваня Михайлова

Възпитател

Татяна Петрова

Татяна Петрова

Класен ръководител

Веселка Ангелова

Веселка Ангелова

Ресурсен учител

Даниела Томова

Даниела Томова

Възпитател

Даниела Христова

Василена Василева

Класен ръководител

Ekip

Maриета Петрова

Психолог

Ралица Иванова

Десислава Христова

Класен ръководител

Здравка Мандалева

Здравка Мандалева

Логопед

Ekip

Нивелина Кънева

Образователен медиатор по проекти

Мая Костова

Мая Костова

Непедагогически персонал

Мария Ватева

Мария Ватева

Учител

Милена Гетова

Милена Гетова

Ресурсен учител - логопед

Ekip

Маринела Михайлова

Медиатор

Ekip

Галина Костова

Хигиенист

Ekip

Нели Байрамова

Работник - кухня

Ekip

Дейвид Луканов

Възпитател

Ekip

Мария Дочева

Възпитател