Обновени надписи ще посрещат учениците в училище

В началото на новата 2022/2023 учебна година, двете сгради на Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" греят с обновени надписи, които радват ученици и родители.