S

Science

Наука

T

Technology

Технология

E

Engineering

Инженерство

M

Math

Математика

На 11 май 2021 година, STEM центърът за обучение в Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" - град Долни Дъбник, отвори врати и от тогава насам функционира ежедневно в полза на ученици, учители и родители.

Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.


Прилагат се: -учене чрез правене и преживяване в позитивна учебна среда.
-методи, близки до бизнеса и реалния живот.
-иновативни и екологични решения.

Съвременно по вид образование с фокус към фундаменталните науки. Насърчава се интересът на учениците към дигиталните науки с широк спектър от приложения в реална среда, опити, демонстрации и експерименти в лабораторни условия.