УЧИЛИЩЕ ЗА ПРИМЕР

ИНОВАТИВНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК Е СРЕД НОВИТЕ 25 УЧИЛИЩА НА ПРОГРАМА „УЧИЛИЩА ЗА ПРИМЕР“, КОИТО ЩЕ СТАНАТ ЧАСТ ОТ ВИПУСК 2023-2025

Програма „Училища за пример“ на „Заедно в час“ е двугодишна програма за професионално развитие на училищни екипи и цели да подкрепи училищни екипи в държавни или общински училища в България в разработването и прилагането на устойчиви и ефективни практики за преподаване и управление на училището, които допринасят за успеха на всеки ученик. Програмата е структурирана като цялостно обучително преживяване. Тя включва два големи допълващи се курса, през които преминават представители на управленския екип и учителския колектив на училищата участници. Курс „Лидерство в училище“ – надгражда уменията и знанията на лидерския екип на училището, свързани с ефективно управление, насърчаване на сътрудничество в колектива и управление на промяната с фокус напредъка на учениците Курс „Ефективно преподаване с ученика в центъра“ – надгражда уменията и знанията на избрани педагози от училищния екип да използват нови методи на преподаване, оценяване и организиране на работата в клас, които насърчават учениците да са активната страна в ученето.

Програмата „Училища за пример" на „Заедно в час“ е насочена към професионална квалификация и професионално развитие на педагогически специалисти, работещи в училище.

Пожелавам успех на училищния ни екип и все така всеотдайно и отговорно да работи в името на учениците от ИНУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Долни Дъбник! Горда съм с постиженията!

ВАНЯ ПЕТКОВА-ЙОТОВА

Директор ИНУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Долни Дъбник

В периода 17-19.10.2023г. се осъществи първото менторско посещение в ИНУ "Св.св. Кирил и Методий"-гр. Долни Дъбник по програма "Училище за пример" на фондация "Заедно в час".

Нашият ментор в двугодишната програма е Петя Русинова - специалист с дългогодишен опит в преподаването и подкрепа на училищни екипи.

По време на посещението си, Петя Русинова се запозна с училищния екип и посети учебни часове в паралелки от втори и трети клас.