ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

Play Video

На 1 юни 2021 г. в НУ „Св. св. Кирил и Методий“ бе открит  училищен STEM център.

Програмата е комбинация от нова учебна среда, учебно съдържание, практически и приложни методи на преподаване.

S

Science

Наука

T

Technology

Технология

E

Engineering

Инженерство

M

Math

Математика

STEM центърът предоставя възможности за моделиране, конструиране и програмиране с помощта на 3D принтер и Lego.

Повишава се мотивацията на децата за учене, чрез внедряване на високи технологии и изследователска дейност, осъществена с помощта на телескоп, микроскопи, дигитални ресурси и др.

Подходът STEM е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и учебни предмети по начин, който прилича на реалния живот.
Прилагат се:

  • учене чрез правене и преживяване в позитивна учебна среда
  • методи, близки до бизнеса и реалния живот
  • иновативни решения

Постига се:

  • качествен образователен процес, компетентности за аналитично изследователско и екпериментално мислене
  • личностно израстване и успешно професионално ориентиране
  • възпитаване на знаещи и можещи хора с пълноценен и достоен живот в България

Съвременно по вид образование с фокус към фундаменталните науки.
Насърчава се интересът на учениците към дигиталните науки с широк спектър от приложения в реална среда, опити, демонстрации и експерименти в лабораторни условия.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, КОЛЕГИ, СКЪПИ УЧЕНИЦИ!

Оценявам високо изминалата 2022/2023 г. Много добре свършена екипна работа, труд всеотдаен и пълноценен! Всяка следваща година ни дава шанс за промяна! Ново начало, нови надежди, равносметка и по-смели цели! Да бъдем мъдри, да следваме вярната посока, за да можем да правим правилни избори! Да обичаме силно, да вървим с вяра и устрем напред, да имаме смелост да си признаваме грешките, да бъдем искрени в чувствата и в преценките си! Да се учим да живеем щастливо, като екип, за да научим на това и децата ни! В нашите ръце са стотици съдби. Ние сме тези, които им дават шанс да се разгърнат и осъществят! Нашите ученици са нашето лице, нашата радост и гордост, когато сме вложили вяра и сърце!

Нека всички заедно да подкрепим мечтите на нашите деца, да им осигурим по-добра и позитивна учебна среда, да работим усърдно в училищния СТЕМ център, за да могат в него нашите ученици да изучават процесите и явленията в живата и нежива природа нагледно, да прилагат знанията на практика, да развиват талантите си и да имат много нови поводи за изява.

Да даваме пример, чрез модели на подражание – да покажем на учениците как да решават конфликти, да ги научим да не приемат обидата, за да живеят щастливо в училище! Да има надежда, да има доброта, да има слънце и повече поводи за усмивки! Да постигаме успехи, които да осмислят делата ни, да работим упорито, за да се гордеем с постиженията!
Да бъдем удовлетворени!

„Аз избирам доброто – за свят без агресия, болка и страх!“

ВАНЯ ПЕТКОВА-ЙОТОВА
ДИРЕКТОР ИНУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
ГР. ДОЛНИ ДЪБНИК