Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" участва в Национална програма "Осигуряване на съвременна образователна среда“
в модул "Културните институции като образователна среда".