Министерството на образованието и науката (МОН) публикува официалния календар за учебната 2023/2024 година. Виж за кога са насрочени ваканциите и датите за националните външни оценявания и зрелостните изпити.

 Ваканции и неучебни дни за учебната 2023/2024 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2023/2024 година:

1-5 ноември 2023 г., включително – есенната ваканция.

23 декември 2023 г. – 2 януари 2024 г. включително – Коледна.

3-5 февруари 2024 г. – междусрочна.

30 март-7 април 2024 г., включително – Пролетна за 1-11 клас

5-7 април 2024 г. – Пролетна за 12 клас.

Начало на втория учебен срок на учебната 2023/2024 година:

06.02.2024 г. – I – XII клас

Неучебни дни

17.05.2024 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по
български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)

20.05.2024 г. – втори задължителен държавен зрелостен изпит
и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. – изпит по български език и литература от
националното външно оценяване (НВО) в края на VII

21.06.2024 г. – изпит по математика от националното външно
оценяване в края на VII 

 Край на втория учебен срок на учебната 2023 – 2024 година:

13.05.2024 г.–XII клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г.–І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г.–IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г.–V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в
спортни училища)

28.06.2024 г.–VII – XI клас (18 учебни седмици + 2 или 4
седмици за производствена практика в периода 01.07. – 31.08.2024 г. за
паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и в
XI клас)

Национален дворец на децата

http://www.npc-bg.org/

 

Електронни страници на организации, предлагащи ученически отдих

“Ученически отдих и спорт” ЕАД

http://www.uos-ead.eu

Център за отдих и обучение – София

http://www.mon-coo.com