Министерството на образованието и науката (МОН)публикува официалния календар за учебната 2021/2022 година. Виж за кога са насрочени ваканциите и датите за националните външни оценявания и зрелостните изпити.

 Ваканции и неучебни дни за учебната 2021/2022 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2021/2022 година:

30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
30.01.2022 г. – 04.02.2022 г. вкл. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I – XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

07.02.2022 г. – I – XII клас

Неучебни дни

18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:

12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2022 г. (07.06.2021) –  І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за проектни дейности)
15.06.2022 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2022 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2022 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2022 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
31.08.2022 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)

Национален дворец на децата

http://www.npc-bg.org/

 

Електронни страници на организации, предлагащи ученически отдих

“Ученически отдих и спорт” ЕАД

http://www.uos-ead.eu

Център за отдих и обучение – София

http://www.mon-coo.com