Обмяна на опит по НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

В периода 20-22.04.2023г. екипът на ИНУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, посети ОУ "Стефан Пешев"- гр. Севлиево, с цел обмяна на опит по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ".

Учители и ученици от ОУ "Стефан Пешев"-гр. Севлиево, представиха иновацията си "Кукла и компютър", в която с компютърните технологии, техните ученици създават анимирани приказки, с помощта на алгоритъм в програмата Скрач.