Обмяна на опит по НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

В периода 30-31.03.2023 г. се състоя среща по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" в НУ "Св.св. Кирил и Методий".

В срещата участваха ОУ "Стефан Пешев" гр. Севлиево и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Куртово Конаре, обл. Пловдив

Екипът на НУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, представи добри практики от работата като иновативно училище и прилагане на интердисциплинарно обучение в изградения в училището STEM център.