Златна есен е дошла

Първите и вторите класове на НУ “СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” гр. Долни Дъбник посетиха библиотеката на Народно читалище “Илия Бешков-1898” и взеха участие в интерактивното занимание “Златна есен е дошла”.