УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Четвъртокласници от Начално училище "Св.св. Кирил и Методий"-гр. Долни Дъбник, взеха участие в НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за най-добра инициатива на Ученически съвет "УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ- ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА"

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – ШКОЛА ЗА ДОБРИ ДЕЛА“

Прилагане на работещ модел на ученическо самоуправлениe, генериращ добри дела. Учениците да почувстват силата на общността и отговорността да управляват, да станат създатели на собствения си живот, да повярват, че могат да превърнат своя идея в реалност. Формиране на култура на междуличностните отношения.