Засаждане на дръвчета в двора на училището

По повод 10-тия рожден ден на училищния вестник "Слънчица", ръководство, учители, ученици и родители се обединиха около идеята за засаждане на дръвчета в двора на училището.

Бъдете уверени, бъдете упорити и сбъдвайте мечтите си!

ВАНЯ ПЕТКОВА-ЙОТОВА ДИРЕКТОР НУ“СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“