Среща по НП “Иновации в действие”

В периода 30-31.03.2023 г. ще се състои среща по НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" в НУ "Св.св. Кирил и Методий".

В срещата ще се участват ОУ "Стефан Пешев" гр. Севлиево и ОУ "Св. св. Кирил и Методий" - с. Куртово Конаре, обл. Пловдив

Ще се представят добри практики от работата като иновативно училище и прилагане на интердисциплинарно обучение в изградения в училището STEM център.