Проведени уроци в училищния STEM център през месец юни

ПРОВЕДЕНИ УРОЦИ В УЧИЛИЩНИЯ STEM ЦЕНТЪР - М. ЮНИ 2022!

НОВ ПОДХОД В ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО НА НАШИТЕ УЧЕНИЦИ!

№1 "РАЗМНОЖАВАНЕ НА РАСТЕНИЯТА"

Урокът е проведен от учителите г-жа Цветелина Найденова и г-жа Василена Василева! Те са първият екип, който започна работа по проект "Иновативно училище" и първият екип, който проведе уроци по НП "Изграждане на училищна СТЕМ среда"! Горда съм с такива учители и такива прекрасни деца! Това, което ни дава удовлетворение е желанието на учениците да учат по този начин. Така знанията са нагледни - практически, затова са трайни и има полза от обучението. Благодаря за труда им и за ентусиазма, с който заразяваме и децата!

№2 "С КНИГА В ЗЕЛЕНАТА КЛАСНА СТАЯ"

Дарение на книги направи издателство "TIMELINES" гр. София на учениците от НУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Долни Дъбник. Благодарни сме за чудесните мигове, прекарани в "Зелената класна стая" с приказки, които учат децата на толерантност и им дават уроци от реалния живот. Дискусиите са интересни и много забавни. Нека има повече такива уроци сред природата! Тя ни учи на мъдрост и красота!

№4 "ЗЕЛЕНАТА КЛАСНА СТАЯ - ГРИЖИ ЗА РАСТЕНИЯТА И УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ!"

Учениците от НУ "Св. св. Кирил и Методий" са не само ученолюбиви, но и се трудят с желание в училищните оранжерии в сграда 1 и в сграда 2. Засадени са различни растения, за които децата полагат грижи, под ръководството на учителите и персонала. Вече откъснаха първите плодове. Благодаря на всички за екипната работа!