Откриване на площадка по БДП

На 09.03.2023 г. в НУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Долни Дъбник, бе открита площадката по БДП, изградена по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ Проектът включва осигуряване на външна и вътрешна (подвижна) площадка за обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в училище; тяхното оборудване и обзавеждане. Целта на програмата е създаване условия за подобряване организацията на обучението и възпитанието на децата в пътното движение в рамките на образователната институция и извън нея. Стойността на проекта е 3500 лв. Сърдечно благодарим за подкрепата на ръководството на община Долни Дъбник. На откриването присъстваха г-н Радослав Тодоров - заместник кмет, г-н Ивайло Николов-заместник кмет и г-жа Наталия Ненчева - Главен експерт "Образование, Култура и Спорт". Благодаря на екипа на НУ "Св. св. Кирил и Методий" за отличната организация и на г-н Митко Иванов - Председател на комисията по БДП в училището, за запознаването на учениците с предстоящата работа и използването на площадката.