Кариерно ориентиране

На 08.03.2023г. представители от Ученическия съвет на училището посетиха Професионална гимназия по селско стопанство - гр. Долни Дъбник

Цел на посещението беше обмяната на опит, съвместната работа на учебните заведения в общината и кариерното и професионално ориентиране на учениците.

С поглед в бъдещето започна обиколката на Професионалната гимназия. Учениците посетиха обновената библиотека и еврозалата.

Обиколката завърши с поглед в миналото. Учениците се запознаха с историята на гимназията и видяха селскостопански инструменти и уреди.