Представяне на училището по НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ”

Ученици и учители представиха достойно училището ни по Национална програма "Иновации в действие", пред родители, гости от други училища и Албена Тотева- директор на РУО Плевен.