Посещение в с. Железница по НП “ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

В средата на месец април, ученици и учители от Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" - град Долни Дъбник, участваха в обмяна на опит по Национална програма "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ" , с 191 Основно училище "Отец Паисий"- с.Железница, обл. София.