XVI НАЦИОНАЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЧЕТЕНИЯ

„Моето педагогическо ежедневие“

27.06 – 29.06.2022 г., гр. Котел

Националните педагогическите четения преминаха под надслов „Моето педагогическо ежедневие“. Те обединиха 51 добри практики на 70 начални учители от цялата страна, които споделиха своя опит за превръщане на училището в иновативен обучителен център, където учители, ученици и родители са общност и усилията на всички са насочени към подкрепа на личността на подрастващите.

Разработен бе доклад на тема "Аз избирам доброто- за свят без агресия, болка и страх".

Автор: Ваня Петкова- Йотова директор на НУ "Св.св. Кирил и Методий"- гр. Долни Дъбник. Съавтор: Димитрина Трифонова старши учител в НУ "Св.св. Кирил и Методий".

Посветен на умелото съчетаване на добри практики с иновации в образователния процес. Основната цел е прилагане на иновативен модел на цикъл от уроци за системна, целенасочена и последователна работа, в час на класа, за превенция и противодействие по проблемите на агресията в училище.

Презентиран от старши учител г-жа Димитрина Трифонова.