СТЕМ В УЧИЛИЩЕ

Ние, учениците, при НУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Долни Дъбник, сме щастливи да работим в клуб „Природоизследователи“, в който се учим и творим, с подкрепата на бизнес-партньори и общността.

Тук имаме възможност да проучваме, да изследваме, да анализираме и да сравняваме връзките и зависимостите в природните явления. Учим се чрез иновативни методи, включващи учене чрез „правене“ и учене чрез „преживяване“. Променя се учебната среда. Придобиваме необходимите знания и умения, обучаваме се в среда и чрез методи, близки до бизнеса и реалния живот.

Работата ни е конструирана в пет станции, които да изследват връзките между нежива и жива природа, екология и здравословен начин на живот. Осъществяваме връзки с фирми от местната общност, учим по интересен и забавен начин за земеделието и животновъдството. Тези фирми са обзаведени с най – модерни съвременни технологии за отглеждане на растения и животни. Те подпомогнат кариерното ни развитие и ни дават възможност за успешно реализиране в живота. Този начин на изучаване на учебното съдържание е свързан със спецификата на района ни, който е предимно земеделски, с равнинен релеф и плодородна почва, наличие на реки и язовири, има благоприятен климат. Ориентираме се професионално и имаме възможност да продължим да живеем и работим в нашия град. Реализирани са проектите: „Моята ферма“, „Моята градина“, „Книжка със здравословни рецепти“, „Моята любима 3D играчка“.

Проведохме вълнуващи срещи с местни земеделци и фермери. Научихме много как се отглеждат овце във ферма, оборудвана с най-високи модерни технологии. Видяхме как се хранят овцете и как им се почиства механизирано, впечатлени бяхме от чистота-та на помещенията и грижата за малките агънца. Проследихме пътя на млякото и сами подквасихме мляко.

Запознахме се с многообразието в чудния свят на растенията, направихме проучване за развитието на земеделието в нашия град. Реализирахме проект „Моята градина“, проведохме срещи с местни земеделски производители. Наблюдавахме развитието на растенията, грижихме се за тях в нашата „Зелена класна стая“, произведохме богата и разнообразна продукция, която с удоволствие вкусихме и споделихме заедно.

Потопихме се в чудния свят на книгите. Научихме се как се прави книга и издадох-ме книжка със здравословни местни рецепти, с подкрепата на учителите ни и нашите бизнес-партньори. Направихме проекти за здравословното хранене, използвахме про-дукти от „Зелената класна стая“, подредихме трапеза, която споделихме с партньори и родители. Проследихме пътя на хляба, посетихме местни пекарни. Направихме вкусни палачинки, месихме хляб и кифлички.

Невероятни преживявания изпитахме в света на роботите. Реализирането на проекта „Моята любима 3D играчка“ ни накара да сме истински горди от създадените продукти, които сами създадохме с училищния 3D принтер.

Постигнати резултати: Учим по нов, интересен и забавен начин. Мислим, творим, усвояваме учебния материал неусетно. Създава се продукт, който ни мотивира за работа. Нашата усмивка е гарант, че сме щастливи и успешни личности!

Защо сме СУПЕР STEM!? – защото сме супер мотивирани за работа и супер устреме-ни към своята цел, защото се чувстваме СУПЕР и искаме целия свят да е такъв. При нас е интересно и забавно! Всеки ден е предизвикателство и приключение! Заповядайте при нас, за да споделим своите постижения и заедно да преживяваме и творим!