Обучения по НП ” Равен достъп”

Екипът на Начално училище "Св.св. Кирил и Методий", започна работа по НП "Равен достъп до училищно образование в условията на кризи".

В началото на октомври се проведе обучение за педагогически специалисти на тема: " Работа с електронна платформа и ChromeBook устройство"