Мониторинг на програмата STEM

На 28.06.2022 година се проведе мониторинг на програмата СТЕМ, под формата на дискусия.

Теми за обсъждане:

  1. Въздействие на STEM средата  върху учениците в начален етап
  2. Предизвикателства пред STEM образованието в начален етап:
  • Педагогически методи
  • Квалификация на учители и директори
  • Организационни
  1. Стратегия на развитие на STEM средата във Вашето училище