Избор на ученически съвет

На 13 ноември, в Световния ден на добротата, учениците от четвъртите класове избраха Училищен ученически съвет. Както досега, така и днес заедно поставихме основите на ученическото самоупровление. Пожелаваме на всички членове на УУС, на управителния съвет и ръководството д а са все така умни, активни, отговорни и целенасочени!