Персонал

Филтър
Покажи брой 
Име Позиция Област
Ваня Петкова-Йотова Директор Долни Дъбник
Ваня Пълова Класен ръководител Долни Дъбник
Цветелина Найденова Учител Долни Дъбник
Ива Русева Начален учител по английски език Долни Дъбник
Бисерка Генова Възпитател Плевен
Галина Костова Обслужващ персонал Долни Дъбник
Косто Костов Обслужващ персонал Долни Дъбник
Мариана Трилова Обслужващ персонал Долни Дъбник
Митко Иванов Класен ръководител Долни Дъбник
Симеон Савов Обслужващ персонал Долни Дъбник
Моника Димитрова Класен ръководител Долни Дъбник
Нели Байрамова Обслужващ персонал Долни Дъбник
Николай Николаев Възпитател Долни Дъбник
Павлина Савова Счетоводител Долни Дъбник
Полина Христова Класен ръководител Долни Дъбник
Димитрина Трифонова Класен ръководител Плевен
Ваня Михайлова Възпитател Долни Дъбник
Татяна Петрова Класен ръководител Долни Дъбник
Венелина Цанкова Класен ръководител Плевен
Веселка Ангелова Възпитател Долни Дъбник
Даниела Томова Възпитател Долни Дъбник
2011 Екип. НУ "Св.Св. Кирил и Методии" - гр. Долни Дъбник. Дизайн инж.Атанас Атанасов
Powered by Joomla 1.7 Templates