Покана за педагогически съвет

Печат
Публикуване

Уважаеми колеги, моля да се запознаете с План на педагогически съвет, който ще се състои на 05.02.2019г.