Читалище „Илия Бешков” финализира проекта „ЕКОЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА”

Проектът  „ЕКОЛЯТО В БИБЛИОТЕКАТА” , който се реализира с подкрепата на Фондация „Глобални библиотеки – България” в рамките на конкурса „Библиотеката активен участник в обществения живот” в изпълнение на договор РД-00-338/20.12.2017 г. с Министерство на културата в изпълнение на своите дейности през месеците август и септември проведе две екскурзии четири екохепънинга.

Целевата група посети защитените местности Студенец и Гарван дол край с. Садовец и екопътека Чернелка до с. Къртожабене; изнесе образователни програми под формата на забавни екохепънинги, като финалното събитие беше в град Долни Дъбник, където всички участници в проекта получиха грамоти за активно участие и подаръци.

Екипът на библиотеката благодари на своите партньори  – за оказаната педагогическа помощ на СУ „Христо Ботев” и НУ „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Долни Дъбник и за организационната дейност по населените места на НЧ „Прочит  1925” с. Петърница, НЧ  „Искра 1903” с. Садовец и НЧ „Развитие  1907” с. Крушовица.