Форум по Иновации в действие

На 10-12.04.2024г. се проведе Регионален форум по НП Иновации в действие и иновации в образованието в град Видин. Темата на форума беше "Трансформиране на творчески идеи в практически проекти".

Г-жа Ваня Йотова- Директор на Начално училище "Св. св. Кирил и Методий", представи дейността на училището на тема " Прилагане на интердисциплинарно ситуационно обучение в начален етап"

Г-жа Милена Гетова представи на Регионалния форум, дейността на ресурсния екип на училището по проект "Подкрепа за успех".