Трето посещение по програма Училище за пример

На 18 и 19 април 2024г. се проведе трето посещение в НУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник, по програма "Училище за пример" на фондация "Заедно в час".
Класните ръководители на вторите и третите класове отвориха класните си стаи и менторът в програмата г-жа Петя Русинова наблюдава уроци по Четене, Изобразително изкуство и Технологии и предприемачество.

Наблюдаван урок по Изобразително изкуство във 2"б" клас на тема "Великденско яйце". Класен ръководител г-жа Цв. Найденова.

Наблюдаван урок по Четене в 3"б" клас на тема "Цветница", с класен ръководител г-жа Д. Христова.

Посетен урок в група ЦДОУ на вторите класове на тема "Толерантност" с г-н Д. Луканов.

Наблюдаван урок по Технологии и предприемачество в 3"а" клас на тема "Великденска книжка".
Класен ръководител г-жа М. Ватева

Наблюдаван урок по Технологии и предприемачество във 2"а" клас на тема "Поставка за яйца от глина". Класен ръководител В. Василева.

Завърши моето последно посещение за първата година в Програмата. Благодаря за възможността да работим заедно – в обученията, в планирането, в срещите, посещенията и обсъждането на уроците.
Приехте с готовност и разбиране посещенията и на други колеги от Програмата. Преживяхме вълнуващи моменти и всеки от нас се промени, вървейки по пътя. Още веднъж: БЛАГОДАРЯ!
Ваш ментор в Програмата "Училище за пример" Петя Русинова