Тренинги по Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

През месец ноември с ученици от първи до четвърти клас от НУ"Св.св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник се проведоха тренинги за повишаване на социално-емоционалните умения в ученето по проект Равен достъп до училищно образование в условията на кризи.

Ръководители на тренингите бяха външни специалисти: Мариян Величков- началник на Пожарна безопасност в гр. Плевен и Любомира Любенова - психолог в ЦСОП гр. Долни Дъбник.