Спечелен патриотичен проект по НП “България- образователни маршрути”

ИНОВАТИВНО НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" гр. Долни Дъбник спечели проект за патриотично образование и възпитание по Национална програма "България- образователни маршрути", модул:

„Културните и научните институции като образователна среда“