Пролетен празник

В най-пролетната седмица от годината, ресурсните учители от Начално училище "Св. св. Кирил и Методий", проведоха урок на тема "Пролетен венец" с участието на деца от ЦСОП "Леда Милева" и представители от дружеството на писателите гр. Плевен.