Проведени екскурзии по НП “България – образователни маршрути”

През месец юни 2024 с учениците от Начално училище "Св.св. Кирил и Методий" се проведоха две екскурзии по НП “България – образователни маршрути”.