Празник на буквите

Празник на буквите с първокласниците на Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" - гр. Долни Дъбник Най- малките ученици се разделиха с Буквара и разтвориха страниците на Читанката, зарадваха своите гости с драматизация на български народни приказки и изпълнение на любимите си песни. В края на тържеството, първокласниците получиха от класните си ръководители г-жа Петрова, г-жа Демостенова и Директора г-жа Ваня Йотова, интерактивна книжка с гатанки и грамота "Аз вече мога да чета". Тържеството на буквите приключи с почерпка за всички деца.