Обучение по Програма “Заедно в час”

В началото на месец септември екипът на ИНУ "Св.св. Кирил и Методий"-гр. Долни Дъбник премина обучение по Програма "Училище за пример" на фондация "Заедно в час", на тема "Ефективно преподаване с ученика в центъра. Развиване на социално-емоционалните умения."

„Училища за пример“ е структурирана като цялостно преживяване, което включва разнообразни елементи – съвременни обучения, инвидивуална подкрепа, прилагане наученото в практиката и споделяне и учене в общност. Всички тези елементи се надграждат, допълват и развиват непрекъснато и през опита на всеки нов випуск училища. Програмата се осъществява през два основни неразделни и допълващи се курса – „Лидерство в училище“ и „Ефективно преподаване с ученика в центъра“. Двата курса се провеждат паралелно през двете години на програмата. В тях участват съответно лидерски екип и педагогически екип. Препоръчително е в двата екипа да влязат различни хора от училищния колектив.