НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Награждаване на ученическия съвет на ИНУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Долни Дъбник от кмета и ръководството на община Долни Дъбник с грамота и енциклопедии