Менторско посещение по програма “Училище за пример”

В периода 17-19.10.2023г. се осъществи първото менторско посещение в ИНУ "Св.св. Кирил и Методий"-гр. Долни Дъбник по програма "Училище за пример" на фондация "Заедно в час".

Нашият ментор в двугодишната програма е Петя Русинова - специалист с дългогодишен опит в преподаването и подкрепа на училищни екипи.

По време на посещението си, Петя Русинова се запозна с училищния екип и посети учебни часове в паралелки от втори и трети клас.