Анкета за родители

Уважаеми родители, Вашето мнение за качеството на обучение и образование е важно за нас. Попълването на тази анкета и обобщаването на резултатите ще се използва само за идентифициране на областите, които се нуждаят от подобрение и предприемане на съответните мерки и действия, които биха довели до повишаване на качеството на предлаганите от нас образователни дейности.

Анкета за родители на ученици от Начално училище "Св. св. Кирил и Методий" - град Долни Дъбник